456 – Tècnica mixta sobre fusta 162 x 229 cm 2016

456 - Tècnica mixta sobre fusta 162 x 229 cm 2016