463 – Tecnica mixta sobre pape 21 x 29´5 cm 2016

463 - Tecnica mixta sobre pape 21 x 29´5 cm 2016