480 – Tecnica mixta sobre carton 114 x 146 cm 2017

480 - Tecnica mixta sobre carton 114 x 146 cm 2017