484 – Tecnica mixta sobre carton – 21´5 x 21´5 cm 2017

484 - Tecnica mixta sobre carton - 21´5 x 21´5 cm 2017