487 – Tecnica mixta sobre papel 19 x 22 cm 2017

487 - Tècnica mixta sobre paper - 19 x 22 cm 2017